කොදු ඇට පෙලේ වේදනාවට භෞත චිකිත්සක ප්‍රතිකාර (Physiotherapy) By senior physiotherapist Mr. R.T.K.Rajapaksha

කොදු ඇට පෙලේ වේදනාවට භෞත චිකිත්සක ප්‍රතිකාර.  කොන්දේ අමාරුව අද සමාජයේ වැඩි දෙනා නිතර පවසන රෝගී තත්වයකි. පවුලේ එක් අයෙකු මෙවැනි රෝගී තත්වයකින් පෙලේ  නම් අනෙක් අයත් එයින් පීඩාවට පත් වේ. මෙම වේදනාවට විව්ධ හේතු බලපායි. මෙය පොදු රෝගී ලක්ෂණයකි. විවිධ හේතු අනුව රෝග ලක්ෂණ වෙනස් වේ. මෙහි ප්‍රධාන තැනක් ගන්නේ කොදු ඇට පෙලේ ඇතිවන …Read more

ඔබේ දෑතෙන් පැවසෙන සෞඛ්‍ය අනාවැකි.

සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සු අත බලලා සාස්තර කියනවා. ඇත්තටම අත බලලා කියන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒවා සාස්තර වලට වඩා ප්‍රබලයි. මේ කියන්න යන්නේ ඔබේ අත බලලා කියන්න පුළුවන් දෙයක් ගැන. හැබැයි සාස්තරයක් නම් නෙමෙයි. සාස්තරයක් තරමට වැදගත් දයක් ගැන. ඒ ඔබේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය. ඔබේ සෞඛ්‍ය තත්වය ගැන අනාවැකි කියන්න පුළුවන් හොදම තැනක් තමයි ඔබේ දෑත කියන්නේ. …Read more

ඔබේ දෑතෙන් පැවසෙන සෞඛ්‍ය අනාවැකි.

සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සු අත බලලා සාස්තර කියනවා. ඇත්තටම අත බලලා කියන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒවා සාස්තර වලට වඩා ප්‍රබලයි. මේ කියන්න යන්නේ ඔබේ අත බලලා කියන්න පුළුවන් දෙයක් ගැන. හැබැයි සාස්තරයක් නම් නෙමෙයි. සාස්තරයක් තරමට වැදගත් දයක් ගැන. ඒ ඔබේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය. ඔබේ සෞඛ්‍ය තත්වය ගැන අනාවැකි කියන්න පුළුවන් හොදම තැනක් තමයි ඔබේ දෑත කියන්නේ. …Read more

ගැස්රයිටීස් කියන්නේ සුව කරන්න බැරි ලෙඩක් නෙමෙයි

ගැස්රයිටීස් පොදුවේ බෙහෝ ශ්‍රී ලාංකිකයින් මුහුණ දෙන ප්‍රශ්නයක්. ආයුර්වේදයේ අම්ල පිත්ත රෝගය ලෙස හදුන්වන මෙය බෙහෝ විට බොහෝ දෙනා මුහුණ දෙන ගැටළුවක්.ගැස්රයිටීස් ඇති වෙන්න වයස බලපාන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ රෝගය ඇති වෙන්න විවිධ හේතු තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ආහාර ගැනීමේ රටාව ලබා ගන්නා යම් යම් ඖෂද ආදී බෙහෝ හේතු මේ සදහා බලපාන්න පුළුවන්.යම් හෙයකින් ගැස්රයිටීස් කෙනෙක්ට …Read more