ඇදුම රෝගී තත්ත්වය සම්බන්දයෙන් ඔබ දැන ගත යුතුම කරුණු. Nawinna Medicare Hospital By Dr. Sarath Rathnayake

ඇදුම රෝගී තත්ත්වය සම්බන්දයෙන් ඔබ දැන ගත යුතුම කරුණු මෙම කුඩා ලිපියෙන් සහ විඩියෝවෙන් සාක්ච්චා කෙරේ

මෙම විඩියෝ

ව මගින් ඔබට දැන ගත හැකි වන කරුණු

ඇදුම රෝග යනු කුමක්ද
ඇදුම රෝගය හදුනා ගන්නා ආකාරය
ඇදුම රෝගය සඳහා ඇති ප්‍රතිකාර
ඇදුම රෝග පාලනය කර ගැනීමට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග

ඇදුම රෝගය සාමජය තුළ වැඩිවශයෙන් දක්නට ලැබෙන රෝගයක්.
රෝග ලක්ෂණ!
එක් එක් රෝගියාට අනුව ඇදුම රෝගය රෝග ලක්ෂණ වෙනස් වෙනවා.

හුස්ම ගැනීමේ අපහසුකම්
කැස්ස ඇතිවීම
කිවිසුම් යාම සහ උගුරේ සෙම පැටලීමෙන් ඇතිවෙන පීඩාව
පපුව හිරවන ගතිය
හුස්ම ගැනීමේදී සහ පිට කිරීමේදී ශබ්ද මතු වීම
හුස්ම ගැනීමේ අපහසුව ඇතිවීමෙන් නින්ද නොයෑමෙන් පීඩාවිදීම
ඇතැම් විට කතා කිරීමේදී අපහසුවක් දැනීම
තොල් සහ නියපොතු අවපැහැ වීම
හෘද ස්පන්දනය වේගවත් වීම

ඇදුම රෝගීන් පරිස්සම් විය යුත්තේ කොහොමද ?

දුවිලි අධික ස්ථාන වලදී සහ නිවස පිරිසිඳු කරන අවස්ථාවේදී මුඛ ආවරණ පැලදීමෙන් නාසය සහ කටින් විසබීජ ඇතිවීම වළක්වා වලක්වා ගැනීම

දූවිලි, කර්මාන්තශාලාවලින් නිකුත් කරන දුම ආදියට නිරාවරනය වීමෙන් වැලකීම
නිවස කාමටර කාර්‍යාලය නිදාගන්නා ඇද ඇතිරිලි දුවිලි රහිතව තබා ගන්න.
වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගනිමින් වෛද්‍ය උපදෙස් පිළිපැදීම
උදෑසම අවදි වීමෙන් සහ රාත්‍රියේ නිදි මැරීමෙන් වලකින්න.
දුමෙන්, පින්නෙන්, මීදුමෙන් ආරක්ෂා වන්න.
උණු වතුර පානය
උණු වතුරෙන් වාෂ්ප ඇල්ලීම
දුම් පානයෙන් වලකින්න
මානසික හේතු නිසා සහ මානසික ආතතිය නිසා ඇදුම රෝගය උත්සන්න විය හැකිය එබැවින ආතතිය පාලනය කර ගැනීම වැදගත්
ඉන්හේලර් භාවිතා කිරීම

ඇදුම රෝගයට ඇති ප්‍රතිකාරය

ඇදුම රෝගය සඳහා ප්‍රතිකාර ගැනීමේ දී කෙටිකාලීන සුවය සඳහා මෙන්ම රෝගය පාලනය කර ගැනීම සඳහා වෛද්‍ය නිර්දේශ අනුකූලව ඉන්හේලර් භාවිතා කරනු ලබයි. පලපුරුදු ලත් වෛද්‍යවරුන් යටතේ ප්‍රතිකාර අඛණ්ඩව ප්‍රතිකාර ගැනීමෙන් ඇදුම රෝගය පාලනය කර ගත හැකියාව ඇත

නාවින්න මෙඩිකෙයා රෝහල නාවින්න , මහරගම
+94 77 4 95 76 36
+94 71 4 36 76 36
+94 75 2 36 76 36
+94 11 5 74 17 01

https://www.youtube.com/watch?v=vwe34p-Cdjc

“Bronchial Asthma” ART MediLine Dr. Sarath Rathnayaka Managing Director – Nawinna Medicare Hospital (Pvt.)Ltd.