හෘදයාබාද රෝගීන්ගේ තත්වය පිලිබදව දැනගත යුතු සියලු කරුණු. Nawinna Medicare Hospital By Dr. Sarath Rathnayake

ඔබ හෘදයාබාද රෝගී තත්ත්වයන් නිසා පීඩාවට පත්වී සිටි ද ? හෘදයාබාද රෝගී තත්ත්වය ගැන බියෙන් පසුවේද ? ඔබගේ පවුලේ, හෘදයාබාද රෝගී තත්වයෙන් පෙළෙන අය සිටිත්ද ? ඔබගේ පවුලේ හර්දයාබාද රෝගී තත්වය නිසා මියගිය අය සිටීත් ද ?
එසේ නම් ඔබත් මෙම විඩියෝව අනිවාර්යෙන්ම නරබන්න.

මෙම විඩියෝව මගින් ඔබට දැන ගත හැකි වන කරුණු,

හෘදයාබාධ වලට හේතුව කුමක්ද ?
කිරීටක ධමනි වල අවහිරතාවය ඇති වන්නේ කෙසේද ?
හෘදයාබාධ ඇතිවීමට හේතුවන අනෙකුත් ලෙඩ රෝග සහ හේතූ මොනවා ද?
හෘදයාබාධ රෝගී තත්වය තමන්ට වැල්ඳී ඇතැයි දැන් ගැනීමේ මූලික රෝග ලක්ෂණ මොනවාද ?
හෘදයාබාධ තත්වයකට ගොදුරු වී ඇත්දැයි දැන ගැනීමට කලයුතු මූලික පරීක්ෂාවන් මොනවාද ?
එකෝ පරීක්ශණ සහ වෙනත් පරීක්ෂණ කළ යුතු අවස්ථාවන් ?
හෘදයාබාධ දරුණු වූ විට රෝගියාගේ ජීවිතය බේරා ගැනීම සඳහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග ?
කෙටි ආහාර සහ හෘදයාබාධ අතර ඇති සම්බන්ධය ?
කුඩා කල සිටම හෘදයාබාධ වළක්වා ගැනීම සඳහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග ?
හෘදයාබාධ වළක්වා ගැනීම සඳහා ශරීරයට දැනෙන ආකාරයෙන් ව්‍යායාම කළ යුතු ආකාරය සහ එදිනෙදා ආහාර පාලනය කල යුත්තේ කෙසේද
දුම්පානය සහ හෘදයාබාධ අතර ඇති සම්බන්ධය ?

නාවින්න මෙඩිකෙයා රෝහල නාවින්න , මහරගම
+94 77 4 95 76 36
+94 71 4 36 76 36
+94 75 2 36 76 36
+94 11 5 74 17 01